Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışına Çıkış Harcı Hakkında , 20.09.2013

Yurtdışında çalışma iznine sahip vatandaşlarımızın yurtdışına çıkış harcından muafiyetleri konusunda aşağıdaki duyurunun vatandaşlarımızın dikkatine getirilmesinde yarar görülmektedir.

5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında "Çıkış tarihi itibariyle yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye vatandaşlarından yurt dışına çıkış harcı alınmaz" hükmüne yer verilmiştir. Buna göre;

* Çıkış tarihi itibariyle yurt dışında oturma izni bulunanlar,

(Türk pasaportları üzerine Konsolosluklarımızca vurulmuş "işçidir", "işçi ailesidir", "işçi çocuğudur" veya "süresiz/....tarihleri arasında yurtdışında oturma ve/veya çalışma izni bulunmaktadır" ibareleri geçerli olmakla beraber, kişinin oturma ve çalışma kartını beraberinde bulundurarak ibraz etmesinin de yeterli olduğu bildirilmektedir.)

* 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,

* Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye vatandaşları,

yurt dışına çıkışlarında yurtdışı çıkış harcından muaf tutulacaklardır.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.