Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Tübitak Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi (arbis-y) Hakkında , 07.04.2014

TÜBİTAK 'ın ve ülkemizdeki diğer Ar-Ge paydaşlarının yurt dışındaki Türk bilim insanlarımız ile etkileşiminin arttırılması amacıyla son yıllarda bir takım girişimler sürdürülmektedir. Bu maksatla, TÜBİTAK tarafından 2012 ve 2013 yıllarında 'Yurt DışındakiTürk Bilim İnsanları Kurultayları' ve 'Hedef Türkiye' etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.

Yapılan bu faaliyetler çerçevesinde, yurt dışındaki Türk Bilim insanlarımız ile sürdürülebilir ortaklıklar kurulmasına katkı sağlamayı amaçlayan 'Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi' (ARBİS-Y) kullanıma açılmıştır. ARBİS-Y, TÜBİTAK tarafından kurulan ve yurt dışında faaliyetlerini sürdüren Türk bilim insanlarının bir envanterde buluşmasını sağlamayı hedefleyen bir veri tabanıdır.

ARBİS-Y, araştırmacılar tarafından kullnanımı ve güncellenmesi kolay, esnek ve pratik bir veri tabanı olarak tasarlanmıştır.

Bilim insanlarımızın https://arbis-y.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşabilecekleri veri tabanına kısa bir süre içerisinde en temel bilgilerini girerek kayıt yapmaları mümkün olacaktır. Yurt dışındaki Türk bilim insanlarının ARBİS-Y veri tabanına kayıt olmaları, TÜBİTAK çalışmalarında bu araştırmacılardan en üst düzeyde katkı sağlaması bakımından büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.