Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Bm Seyahat Belgesi Hamillerine Yönelik Uygulanan Vize Rejiminin Değiştirilmesi Hakkında , 04.06.2014

BM seyahat belgesi hamillerine yönelik uygulanan vize rejiminin değiştirilmesine ilişkin 6/3/2014 tarih ve 2014/6109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

- Üst düzey görevlilere verilen kırmızı renkli Birleşmiş Milletler (BM) seyahat belgesi (Laissez Passer) hamillerine, ülkemize yapacakları seyahatlerinde toplam kalış süreleri son 180 gün içinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti sağlanmaktadır.

- Mavi renkli BM seyahat belgesi hamillerine, resmi görev amacıyla ülkemize yapacakları seyahatlerinde resmi görevli olduklarını belgelemeleri halinde, toplam kalış süreleri son 180 gün içinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti sağlanmaktadır.

- Mavi renkli BM seyahat belgesi hamillerinin özel seyahatlerinde uyruğunda bulundukları ülkelere ait pasaportlara vize umumi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Saygıyla duyurulur.