Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurt Dışında Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Ortak Sınavlara Katılımı , 19.11.2014

Millli Eğitim Bakanlığınca yürütülmekte olan 8.sınıf öğrencilerine yönelik ’Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması’ kapsamında ortak yazılı sınavlara, Yurt Dışında Bakanlığa Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler de katılabileceklerdir.

Yurt dışında öğrenim gördekleri sınıf düzeyi, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda (Fransa’da ortaokul 4.sınıfa devam eden öğrenciler) öğrenim görüyor olma sınavlara girme şartı olarak belirtilmiştir.

www.meb.gov.tr internet adresinden, 2014-2015 öğretim yılı ortak sınavlar e-Klavuzunda konu ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.