Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Vatandaşlar Bursları Hakkında , 28.11.2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katılımlarını ve başarılarını desteklemek üzere 21 ülkede hayata geçirilen "Yurtdışı Vatandaşlar Bursları" kapsamında yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma bursları verilecektir. 

Yurtdışı Vatandaşlar Bursları kapmasında şu konularda yapılan yüksek lisans tez, doktora tez ve doktora sonrası çalışmaların desteklenmesi planlanmaktadır:

Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları, Eğitim Araştırmaları, Ayrımcılık ve Hak İhlalleri, Göç Araştırmaları, Katılım Araştırmaları. Ayrıca, Hukuk, Siyaset, Sosyoloji, Psikoloji, Pedagoji, Tarih ve Türkoloji gibi sosyal bilim dallarında, yurtdışındaki Türk toplumunu ilgilendiren konularda araştırma yapan üstün başarılı araştırmacılara da destek sağlanacaktır.

Programa başvuru tarihleri ve koşulları ile programın niteliğine ilişkin bilgiler ekteki duyurularda kayıtlıdır.


İlgili Dosyalar :

- Duyuru Metni.pdf

- Genel Bilgiler.pdf