Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

7 Ocak 2015, Paris’te “charlie Hebdo” Adlı Mizah Dergisine Gerçekleştirilen Terörist Saldırı Hakkında T.c. Dışişleri Bakanlığı Tarafından Yapılan Resmi Açıklama Hk. , 07.01.2015

''
Bugün Paris’te “Charlie Hebdo” adlı mizah dergisine karşı gerçekleştirilen ve masum 12 kişinin ölümü ve 20 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Saldırı, günümüzdeşiddeti, görüş ve anlayışlarını korumak veya yaymak için bir araç olarak kullanmayı benimsemiş olanların vahşet vasfını bir defa daha
göstermiştir.

Bu saldırı, herşeyden önce, insanlığa ve evrensel değerlerine karşı bir tecavüzdür. Bunu yapanlar ait olduklarını iddia ettikleri medeniyete büyük bir ihanette bulunmuşlardır. Bu alçakca saldırının İslamafobik, ırkçı ve yabancı düşmanı çevrelere alan açmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceği açıktır.

Terörün dini, milliyeti, temsil ettiği herhangi bir değer yoktur. Terörizm insanlığa karşı suçtur ve hiç bir gerekçeyle mazur görülemez.

Şiddet kültürünün daha da yaygınlaşmasını, derinleşmesini önlemek, bu tehdidin gündemden düşmesini tüm yönleriyle en ciddi şekilde düşünmek ve gerekli tedbirleri belirleyip almak tüm insanlık aleminin vazifesidir. Bunda
gecikilmemelidir. Aksi takdirde günümüzde gittikçe genişleyen çatışma
kültürünün tedavisini oluşturan evrensel hoşgörü anlayışı daha da
aşınacaktır. Paris’teki menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin
hedeflerinden birinin de bu olduğuna şüphe yoktur.

Bu zor günde dayanışma içinde olduğumuz dost Fransız milletine başsağlığı diliyoruz.Yakınlarını kaybedenlere sabır, yaralılara da acil şifalar temenni
ediyoruz. ''

Kamuoyunun bilgisine arzedilir.