Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2015 Milletvekili Genel Seçimleri- Duyuru 10 , 25.03.2015


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Yurt Dışı Seçmen Kütüğü üzerinde yapılan inceleme sonucunda; 8 Kasım 2014-10 Mart2015 tarihleri arasında adres beyanı yapan bazı vatandaşlarımızın (adres beyanlarını Başkonsolosluğumuz dışındaki temsilciliklere yapanların) oy
kullanacağı yer olarak adresinin bağlı olduğu Başkonsolosluk bilgisi yerine,
adres beyanı işlemini yaptıkları Başkonsolosluğun kaydedildiğinin tespit
edildiği bildirilmiştir.


Seçmen kütükleri askıya çıkarılmış olduğundan dolayı, bu
şekildeki hatalı kayıtların YSK tarafından doğrudan düzeltilmesi mümkün
olamamaktadır.

Bu bağlamda, Başkonsolosluğumuzbölgesindeki tüm seçmenlerin www.ysk.gov.tr adresinden kayıtlarını ve oy kullanacakları temsilcilik bilgilerini kontrol etmeleri önemtaşımaktadır. Kaydı olmayan ya da temsilcilik bilgisinde yanlışlık olan vatandaşlarımızın 27 Mart 2015 Cuma günü saat 16:00’ya kadar Temsilciliğimize başvurarak Adres Beyan Formu doldurmaları gerekmektedir. 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.