Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kişisel Kara Taşıtları Ihracatı Hakkında , 12.01.2016

Bilindiği üzere, 4458 Sayılı “Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kişisel taşıtları ile ülkemizde 24 ay kalabilmelerine olanak sağlayan değişiklik yapılmıştı.

Sözkonusu değişiklikle ilgili geniş bilgiye ve sıkça sorulan sorulara aşağıdaki internet bağlantısından ulaşılması mümkündür.

http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorul…/…/yolcu-beraberi-tasitlar


Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.