Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yeminli Tercümanlık Hakkında , 14.06.2016

T.C Liyon Başkonsolosluğunun 16 nisan 2016 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu “Yeminli Tercüman” sınavında hiçbir aday başarılı bulunmamıştır.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın karşılaşmakta olduğu “ tercüme hatalarından doğan” mağduriyeti önlemek amacıyla, aşağıda yer alan maddelere uygun tercüme yapmayan tercümanlar Başkonsololuğumuzca ilk seferde 1 (bir) yıllığına ikinci seferde ise süresiz olarak “Yeminli Tercüman” listesinden çıkarılacaktır.   

 

MADDELER:

1-     1- Türkçe harflerinin kullanılmaması ( ç, ğ, ı, ö, ş, ü harflerinin kullanılması mecburidir)

 

2-     2- Tek suret olarak gelen çeviriler ( noterlik işlemlerinde bütün belgeler çift nüsha olmalıdır)

 

3-    3- Çevirilerde çevrilen orijinal metnin bulunmaması ( çevirilen belgenin orijinal metninin çevirilen metne iliştirilmesi mecburidir)

 

4-    4- Mühürlerin yanı sıra tercümanın imzasının bulunmaması (çevirilere basılan her mührün üzerine ilgili tercümanın imzası mutlak suretle yeralmalıdır)

 

5-    5- Başkonsolosluğumuz tercüman listesinde ismi yer almayan bir tercüman tarafından yapılmış olan bir çevirinin listemizde kayıtlı bir tercüman tarafından doğrudan onaylanması.

 

6-    6- Çevrilmiş belgenin kulak kısmına tercümanın kaşesinin bulunmaması ( çevirisi bulunan evrak kulak kısmından mühürlenek tek bir evrak haline getirilmelidir)

 

7-    7-  “İşbu çeviri aslına uygun olarak .......... Mahkemesi yeminli tercüman .......... tarafından çevirildiğini beyan ederim” İbaresinin bulunmaması (bütün çevirilerden “İşbu çeviri aslına uygun olarak ........ Mahkemesi yeminli tercüman .......... tarafından çevirildiğini beyan ederim ibaresinin bulunması zorunludur)

 

8-   8- Çevirilmiş her sayfada tercümanın kaşesi ve imzasının bulunmaması ( çevirilmiş bütün sayfalar mühürlenmiş ve imzalanmış olmalıdır)

 

9-     9- Anlam, ifade ve şekil bozukluğu bulunan veya Fransızca aslına sadık olmayan bir çeviri T.C Liyon Başkonsolosluğu tarafından onaylanmayacaktır. (çeviri metinleri anlam, ifade, şekil ve Fransızca aslına uygun olmak zorundadır)

 

10-  10- Çevirilerde metne şamil olmamak üzere sadece tercümanın imza ve mührü onaylanmaktadır. Bununla birlikte asıl metnin hukuk kurallarına ve kamu düzenine aykırı olması durumunda tabiatıyla çevirisi de Başkonsolosluğumuzca onaylanmayacaktır.