Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

ASKERLİK - Muafiyet İşlemi, 13.03.2017

ASKERLİK MUAFİYET İŞLEMLERİ

 

1 - SAĞLIK SORUNU OLANLARIN İŞLEMLERİ

Sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın aşağıda kayıtlı belgeleri ile Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. Başvurular Başkonsolosluğumuz aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilecek ve başvurusu sahibinin hakkında verilen karara göre işlem yapılacaktır.

Askerliğini erteletmiş, sağlık muafiyeti işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, Türkiye’yi ziyaretleri esnasında herhangi bir askerlik şubesine gerekli belgeleri ile başvurarak işlemlerini sonuçlandırabilirler. 
 
 
Gerekli Belgeler

 • Son Yoklama Formu (İlgili form aşağıdaki ekten, postayla veya Başkonsolosluğumuza şahsen başvurularak temin edilebilir.)
 • 2 adet fotoğraf
 • 2 adet Son Yoklama Formu aynı hastanede görevli iki ayrı doktordan tasdik ettirilmeli ve yine aynı doktorlardan alınacak “CERTIFICAT MEDICAL ” lerin ise yeminli tercümanlara tercümeleri yaptırılmalıdır. Yeminli tercümanlar listesi Bilgi Notları bölümünde mevcuttur.
 • Alınan doktor raporlarının çok detaylı olması gerekmektedir.

- Hastalığın başlangıç tarihi

- Uygulanan tedavi

- Kullanılan ilaçlar

- Görülen belirtiler

- Geçirilen testler

- Gözle görülür sakatlık varsa bu bölgelere ait fotoğraflar-filmler

 • Tercümenin aslı ve 1 adet fotokopisi
 • Varsa özürlü kartının tercümesi ve 1 adet fotokopisi
 • Zekâ özürlüler için zekâ testi tercümesi ve 1 adet fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı 1 adet fotokopisi
 • Oturma-çalışma kartı veya Fransız kimlik kartının önlü-arkalı 1 adet fotokopisi 
 • Pasaportun fotoğraflı ve Türkiye giriş-çıkışlarının bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız, yukarıdaki belgelerinin asıllarını ve 1 adet fotokopilerini postayla Başkonsolosluğumuza gönderebilirler.

 

 

 

2 – FRANSA’DA YAPILAN ASKERLİĞİN SAYILMASI

 

Çifte vatandaşlığı bulunan ve Fransa’da 8 ay, 10 ay ve daha fazla süreyle askerlik görevini yapmış 1978 (dâhil) doğumlu ve daha büyük olan vatandaşlarımız aşağıda kayıtlı belgeleriyle Başkonsolosluğumuza başvurabilirler.

Gerekli Belgeler

 • T.C. KİMLİK KARTININ ASLI ve arkalı-önlü 1 adet fotokopisi (üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan nüfus cüzdanları için 2 adet fotoğrafla nüfus gişelerinden sıra numarası alınmalıdır.)
 • FRANSIZ KİMLİK KARTININ ASLI ve 1 adet arkalı-önlü fotokopisi
 • Varsa FRANSIZ PASAPORTUNUN ASLI ve fotoğraflı sayfanın, Türkiye’ye giriş çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi
 • FRANSA’DA DOĞANLAR İÇİN ) YENİ TARİHLİ ACTE DE NAİSSANCE VE YEMİNLİ TERCÜMANDAN TERCÜMESİ VE FOTOKOPİLERİ
 • CERTIFICAT DE NATIONALITE VE YEMİNLİ TERCÜMANDAN TERCÜMESİ VE FOTOKOPİLERİ. 1 ER ADET FOTOKOPİSİ
 • FRANSADA ASKERLİK YAPTIĞINIZI GÖSTERİR BELGENİN ‘CERTIFICAT DE SERVICE NATIONAL’ İN ASLI VE YEMİNLİ TERCÜMANDAN TERCÜMESİ, 1'ER ADET FOTOKOPİSİ.
 • ADRESİNİZİ KANITLAYAN BELGE (Justificatif Domicile) 

İlgili Dosyalar :

- SON YOKLAMA FORMU.pdf