Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı, 08.03.2012

T.C. Lyon Başkonsolosluğu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kadınlarımız, müreffeh, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel yapı taşlarını oluşturmaktadırlar. Bu çerçevede, kadınlarımızın toplum içinde hak ettikleri konuma gelmeleri yeni yetişen nesillerimizin mutluluğunun ve başarılarının da ilk şartıdır.
Ülkemizde de kadınların toplum içindeki konumlarının güçlendirilmesi için son yıllarda çok önemli yasal düzenlemeler hayata geçirilmiş ve uygulamaya yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu ve İş Kanunu’nda yapılan mevzuat değişiklikleriyle kadın - erkek eşitliği hukuki zeminde güçlendirilmiştir.
Bir başka ifadeyle Cumhuriyetin ilanından sonra Türk kadınının konumunu güçlendirmek amacıyla elden edilen kazanımlar günümüzde de çağın gereklerine uygun bir yaklaşımla her geçen gün artarak sürmektedir.
Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde yaşayan kadınlarımızın eğitim ve istihdam alanında karşılaştıkları sorunların giderilmesi de önem taşımaktadır. Eğitim hakkından gereği gibi istifade etmeyen, işgücüne katılacak donanımdan mahrum olan kadınlarımızın günümüz bilgi toplumunda istedikleri konuma ulaşmaları güçlük arz edecektir.
Bu nedenle kadınlarımızın eğitim imkanlarına erişimlerinin ve iş hayatına katılımlarının arttırılması için çaba gösterilmesi ve tüm vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket etmeleri önem taşımaktadır.
Kadınlarımızın, yaratıcılıkları, üretkenlikleri ve çalışkanlarıyla iş hayatında da etkin rol oynamaları, görev bölgemizdeki Türk toplumunun Fransa’ya entegrasyonu ve toplumda ilerleme süreçlerinde de önemli farklılık yaratacaktır.
Bu vesileyle, dünyadaki ve görev bölgemizdeki tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, saygılarımı sunarım.