Yeni Seyahat Tedbirleri Hakkında Önemli Duyuru

Liyon Başkonsolosluğu 05.02.2021

Değerli vatandaşlarımız,

1. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizden Fransa’ya girişlerde vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması, kural olarak, uygulanmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, aşağıda sunulan kategoride yer alan vatandaşlarımız istisna kapsamında olup, Fransa'ya seyahatleri aşağıda 2. maddede belirtilen zorunlu hallerde mümkündür.


Bu çerçevede, Fransa'ya seyahat edebilecek vatandaşlarımız:

- Fransa veya diğer bir AB üyesi ülke ya da İngiltere vatandaşlığını da haiz vatandaşlarımız ile aile bireyleri,
- Fransa'da veya diğer AB ülkelerinde oturum iznine / uzun süreli vizeye sahip olan vatandaşlarımız,
- 24 saatten daha az havaalanında kalınması suretiyle, Fransa aktarmalı transit geçiş yapan vatandaşlarımız,
- Resmi pasaport hamili vatandaşlarımız,
- Fransa'da yerleşik Türk diplomatlar ile aile bireyleri,
- Ülkemiz tarafından zorunlu olarak görevlendirilen vatandaşlarımız,
- İşbirliği kapsamında Fransız yetkilileri tarafından davet edilen vatandaşlarımız,
- Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen Türk sağlık çalışanları,
- Yolcu ve kargo uçuşlarında bulunan Türk mürettebatı,
- Uluslararası taşımacılık yapan Türk nakliye personeli,
- Otobüs veya yolcu treni kullanan Türk şoförleri,
- Ticari amaçlı veya balıkçılık gemilerinde bulunan Türk mürettebatı,
- Eğitim veya staj görmeye gelen Türk öğrenciler,
- Türk öğretim görevlisi veya araştırmacılar,
- Yetenek pasaportuna sahip vatandaşlarımız ve aile bireyleri,
- Fransa'daki devlet veya özel hastanelerde tedavi görmeye gelen vatandaşlarımız,
- Mahkeme tarafından velayet hakkı verilen ve Fransa'ya bu nedenle seyahat eden vatandaşlarımız,
- İnsani yardım kuruluşlarında çalışan vatandaşlarımız,
- Aile birleşimi için uzun süreli vizeye sahip vatandaşlarımız.

2. Türkiye dâhil Avrupa bölgesi (AB üyesi ülkeler, Andora, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Monako, Norveç, San Marino ve Vatikan) dışındaki bir ülke ile Fransa arası seyahatler, 31 Ocak 2021 itibarıyla sadece zorunlu hallerde mümkündür. Seyahati zorunlu olan kişilerin bu durumlarını, Fransa İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan (https://www.interieur.gouv.fr/) ilgili formu doldurmak suretiyle beyan etmeleri ve formu seyahat firması ile sınır kontrolü yetkililerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Buna göre, zorunlu kabul edilen haller ve bunun için ayrıca sunulması istenen belgeler aşağıda sunulmaktadır.

a) Kişisel veya ailevi nitelikteki zorunlu haller:
• Üst veya altsoydan bir aile ferdinin ölümü/ Üst veya altsoydan bir aile ferdinin sağlık durumunun hayati tehlike teşkil etmesi;
Gerekli belgeler: ölüm belgesi, sağlık durumu hayati tehlike teşkil eden kişinin durumunu kanıtlayan tıbbi rapor
• Velayetinde bulunan çocuğa bakma yükümlülüğü;
Gerekli belgeler: Mahkeme kararı ve ikametgâhını kanıtlayan belge
• Başka hiçbir yakını bulunmayan yaşlı, hasta veya engellilere yardım;
Gerekli belgeler: Yardım eden ve yardım alan kişi arasındaki bağı ile yardım alan kişinin durumunu ispatlayan belgeler
• Adli veya idari makam tarafından mahkemeye çağrılma;
Gerekli belgeler: Adli veya idari makamın tebligatı
• Kişinin hukuki veya ekonomik sebeplerden dolayı bulunduğu bölgede kalamaması;
Gerekli belgeler: Süresi geçmiş oturum kartı, işten çıkartma belgesi vs.
• Kişinin güvenliğinin sağlanması (çocukların korunması ve çocukların yurtdışında yasadışı dolaşımına karşı mücadele edilmesi / aile içi şiddet mağdurlarının korunması);
Gerekli belgeler: Bu tür eylemleri gösteren tüm belgeler
• 31 Ocak 2021 tarihinden önce yapılmış seyahatler sonrası ikamet edilen ülkeye geri dönülmesi;
Gerekli belgeler: İkametgâh belgesi, gidiş tarihinin 31 Ocak 2021’den önce olması kaydıyla, gidiş-dönüş biletlerde dönüş esnasında gidiş biletinin ibraz edilmesi
• Eğitimin başında, ortasında veya sonunda bulunan öğrenciler;
Gerekli belgeler: Eğitim kurumu tarafından düzenlenen öğrenci belgesi

b) Acil sağlık nedenleri :
• Hayati önem teşkil eden tıbbi acil durum (kişi ve gerekli olduğunda refakatçi için de geçerlidir);
Gerekli belgeler: Tıbbi rapor, hastaneye yatış belgesi vs.

c) Ertelenemeyen mesleki nedenler :
• Herhangi bir ekonomik faaliyetin sürdürülmesine yönelik ertelenemeyen ve ertelenmesi ya da iptal edilmesi açıkça orantısız sonuçlara yol açacak faaliyetler (taşımacılar dâhil);
Gerekli belgeler: İşverenin belgesi, uluslararası yük, yolcu ve deniz taşımacılığı çalışanları için profesyonel kart
• COVID-19’la mücadeleye katkıda bulunan veya sağlık konularında önemli işbirliği operasyonlarına katılan sağlık çalışanları;
Gerekli belgeler: Profesyonel kart
• Ertelenemeyen ve kamu kurumlarının yetkilerinin uygulanmasına ilişkin (diplomatik misyonlar dâhil) geçici görev;
Gerekli belgeler: Profesyonel kart, talimat
• Spor Bakanlığı tarafından onaylanan müsabakalara katılacak olan üst düzey profesyonel sporcular;
Gerekli belgeler: Profesyonel kart, Spor Bakanlığı ile eşgüdüm halinde organizatör tarafından verilen sertifika

3. Ülkemizden Fransa'ya seyahat edecek kişilerin ikinci maddede belirtilen formla birlikte, uçuş öncesi son 72 saatte yapılmış ve negatif sonuçlu PCR testi sunmaları ve İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden (https://www.interieur.gouv.fr/) ulaşabilecekleri;
- Covid-19 semptomlarını taşımadıklarına,
- Seyahatten önce son 14 gün içinde Covid-19 hastasıyla temas etmemiş olduklarına,
- Fransa'ya varışlarında SARS-CoV-2 testi yapılmasına izin verdiklerine (11 yaş üzeri kişiler için)
- Fransa'ya girişlerini izleyen 7 gün boyunca kendilerini tecrit etmeleri ve bu sürenin sonunda yeniden test yaptırmalarına dair yazılı beyanda bulunmaları beklenmektedir.

Saygıyla ve önemle duyurulur.Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Başkonsolosluğumuzda randevu sistemi uygulanmaktadır. Konsolosluk işlemleri için "www.konsolosluk.gov.tr" internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Randevulu işlemler sabah 09:00-12:00, öğleden sonra ise 14:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Konsolosluk servislerini bilgi almak için 14:00-17:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili
5.4.2021 Fransa'da Dini Tatil (Paskalya)
1.5.2021 Emek ve Dayanışma Günü
8.5.2021 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
13.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Ascension)
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Pentecôte)
14.7.2021 Fransa Ulusal Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Gün
15.8.2021 Fransa'da Dini Tatil (Assomption)
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Fransa'da Dini Tatil (Toussaint)
11.11.2021 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2021 Fransa'da Dini Tatil (Noel)