Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gelir Vergisi Beyannameleri , 06.03.2012

Vergi kanunlarımıza göre Türkiye'de vergi mükellefiyeti olan yurtdışındaki vatandaşlarımız ve yabancı uyruklu kişilerin 2011 yılı vergilendirme dönemi ile ilgili ödevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve Ek Bildirim Formlarından kısıtlı sayıdaki matbu evrak Maliye Bakanlığımızca Temsilciliğimize iletilmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu Beyanname ve Formlara ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın şahsen Başkonsolosluğumuza başvurmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

T.C. Lyon Başkonsolosluğu