Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması , 16.12.2015

Milli Eğitim Bakanlığımız Özel MEF (Modern Eğitim Fen) okullarının lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik olarak "Özel MEF Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması" başlıklı bir yarışma düzenlenmesi öngörülmektedir. 


Sözkonusu yarışmaya ilişkin olarak örneği ilişik bilgi notunun incelenmesinden de görüleceği üzere, Proje Yarışmasına yurtdışından katılan yarışmacıların yol masraflarının kendileri tarafından, yarışma esnasındaki konaklama ve yemek giderlerinin MEF tarafından karşılanması öngörülmektedir.


Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- MEF 25th INT. RESEARCH PROJECTS CONTEST.docx

- Araştırma Projeleri Yarışması.pdf

- Araştıma projeleri yarışması -guide.pdf